برترین پایگاه کتابخانه دیجیتال

پایگاه کتابخانه دیجیتال مولانا جلال الدین محمد بلخی در راستای تسهیل امر پژوهش و ترویج علوم به عرضه محتوای کتاب به همراه جستجو و امکان دانلود در فضای مجازی می پردازد

کتاب های جدید

جدید ترین کتاب های که به این کتابخانه اضافه شده است

نگاهی_جامعه_شناسانه_به_طبقه_متوسط_ایران_از_پروین_سازگارا

نگاهی_جامعه_شناسانه_به_طبقه_متوسط_ایران_از_پروین_سازگارا

نگاهی_جامعه_شناسانه_به_طبقه_متوسط_ایران_از_پروین_سازگارا

0

حزئات کتاب

نگاه جامعه شناسانه به مردم ایران

نگاه جامعه شناسانه به مردم ایران

نگاه جامعه شناسانه به مردم ایران

0

حزئات کتاب

نظریه های نوین جامعه شناسی

نظریه های نوین جامعه شناسی

نظریه های نوین جامعه شناسی

0

حزئات کتاب

نژاد های افغانستان

نژاد های افغانستان

نژاد های افغانستان

0

حزئات کتاب
4511

تعداد کتاب

19

تعداد کتگوری

2

تعداد کاربران

بیشترین دانلود

کتاب های که بیشترین خواننده و دانلود را از این کتابخانه دیجیتال داشته است.

$0

جزییات

$0

جزییات

$0

جزییات

کلیه حقوق این سایت مربوط به پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد.