برترین پایگاه کتابخانه دیجیتال

پایگاه کتابخانه دیجیتال مولانا جلال الدین محمد بلخی در راستای تسهیل امر پژوهش و ترویج علوم به عرضه محتوای کتاب به همراه جستجو و امکان دانلود در فضای مجازی می پردازد

کتاب های جدید

جدید ترین کتاب های که به این کتابخانه اضافه شده است

اسکیزو فرنی و یرمایه داری..

اسکیزو فرنی و یرمایه داری..

اسکیزو فرنی و یرمایه داری..

0

حزئات کتاب

اسطوره های چینی

اسطوره های چینی

اسطوره های چینی

0

حزئات کتاب

-استعاره،_یاکوبسن_و_زبان_شعر

-استعاره،_یاکوبسن_و_زبان_شعر

-استعاره،_یاکوبسن_و_زبان_شعر

0

حزئات کتاب

استعاره در شعر خاقانی

استعاره در شعر خاقانی

استعاره در شعر خاقانی

0

حزئات کتاب
5165

تعداد کتاب

19

تعداد کتگوری

2

تعداد کاربران

بیشترین دانلود

کتاب های که بیشترین خواننده و دانلود را از این کتابخانه دیجیتال داشته است.

$0

جزییات

$0

جزییات

$0

جزییات

کلیه حقوق این سایت مربوط به پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد.