کتابخانه دیجیتال پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی

آمریت کتابخانه پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی همه ساله با پلان کاری مشخص، پلان انکشافی، طرزالعمل استفاده از کتابخانه، میکانیزم تهیه کتب و منابع معلوماتی که تایید شده شورای محترم علمی پوهنتون میباشد. طرح ها و برنامه های خویش را تنظیم  و با  فعالیت های جدی و مستمر منابع مورد نیاز محققین اعم از استادان محترم ،کارمندان ومحصلین پوهنتون مولانا  را تأمین  می نماید.

کلیه حقوق این سایت مربوط به پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد.