فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران

قیمت: رایگان

نویسنده : نصراالله جهانگرد خسرو سلجوقي

کتگوری:............حقوق .

چاپ: .............1383.

نویسنده:............نصراالله جهانگرد خسرو سلجوقي

منتشر کننده: ..........دبيرخانه شوراي عالي اطّلاعرساني

شابک (ISPN): ...........

باز کردن کتاب دانلود

کلیه حقوق این سایت مربوط به پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد.