برترین پایگاه کتابخانه دیجیتال

پایگاه کتابخانه دیجیتال مولانا جلال الدین محمد بلخی در راستای تسهیل امر پژوهش و ترویج علوم به عرضه محتوای کتاب به همراه جستجو و امکان دانلود در فضای مجازی می پردازد

کتاب های جدید

جدید ترین کتاب های که به این کتابخانه اضافه شده است

یا مرگ یا تجدد

یا مرگ یا تجدد

یا مرگ یا تجدد

0

حزئات کتاب

یادداشت‌های روزانه

یادداشت‌های روزانه

یادداشت‌های روزانه

0

حزئات کتاب

ادب شناسی ـ هاشمی

ادب شناسی ـ هاشمی

هاشمی

0

حزئات کتاب

ادبیات از نظر گورکی

ادبیات از نظر گورکی

ادبیات از نظر گورکی

0

حزئات کتاب
2769

تعداد کتاب

19

تعداد کتگوری

2

تعداد کاربران

بیشترین دانلود

کتاب های که بیشترین خواننده و دانلود را از این کتابخانه دیجیتال داشته است.

کلیه حقوق این سایت مربوط به پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد.